Kullanım Koşulları
 
Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları (www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları) Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin koşularla bağlı olduğunuzu ve hem bu koşullara hem de site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.
 
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları, Sitede ilân edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakın.
 
Bu kullanım koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları sizin siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte siteyi kullanmanıza engel olabilir veya hukuki takip yoluna gidebilir.
 
Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve bu sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 
Ayrıca, www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, bu sitedeki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.
 
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, Siteye derin bağlanmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bu sitenin içeriği ve yazılımı, www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıralarına aittir ve Türk ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. Lütfen bu uyarıyı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyiniz veya kaldırmayınız.
 
Siteye Erişim ve Müdahale :
 
Web sayfalarımızı veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden bizim açık ve yazılı iznimizi almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.
 
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıralarınun açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz.
 
Bu Siteyi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu siteye makaleler, yazılar veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.
 
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının bu siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.
 
Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabiliceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararlarını gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.
 
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve İçeriği olduğu gibi ve mevcut haliyle esasında sunulmaktadır.
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları, sizin Siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez.
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları, Sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zimni garantiyi reddeder.
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları, Sitenin kullanılmasından ya da www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları; Sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları hizmetiyle ilgili ya da sizin siteyi ve/veya www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.
www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.
 
Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu Koşulların www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıraları'in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve www.gaziantepokulsirasi.com Okul Sıralarınin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.
Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. 

Geri